gefeliciTAART.nl - Black Friday

Het is de week tegen het pesten. En als je kind gepest wordt dan wil je niets liever dan dat dit stopt. Daarom deel ik vandaag tips tegen pesten voor ouders, deels gebaseerd op mijn eigen ervaringen.

 

Wat is pesten?

Pesten is als een kind een ander kind fysiek of emotioneel pijn doet. Kinderen die pesten gebruiken hun sterke kanten, zoals populariteit en fysieke kracht om controle over andere kinderen uit te oefenen of deze pijn te doen. Pesten kan zowel in persoon gebeuren als online of door gebruik te maken van technologie, waaronder de mobiele telefoon. Doorgaans gebeurt pesten opnieuw en opnieuw. Er zijn verschillende manieren van pesten:

 • Fysiek (denk daarbij aan duwen of slaan)
 • Verbaal (uitdagen of bijvoorbeeld bijnamen geven)
 • Sociaal (roddels verspreiden of iemand opzettelijk buitensluiten)
 • Cyberpesten

 

Waarom pesten kinderen?

Er zijn verschillende oorzaken waarom kinderen een ander kind pesten. Soms is het puur om zichzelf belangrijker te kunnen voelen of om het gevoel te hebben dat ze beter of populairder zijn dan een ander kind. Vaak zie je daarbij ook dat de pester groter en sterker is dan het gepeste kind, al hoeft dit niet altijd het geval te zijn.

Soms pesten kinderen anderen omdat ze gewend zijn aan dit soort gedrag. Zij komen voort uit een milieu of gezin waar het normaal is dat iemand vaak boos is, schreeuwt en constant aan het schelden is op anderen.

Helaas gebeurt het ook dat kinderen dit gedrag van tv afkijken. Daar is het gedrag van volwassenen soms ver beneden alle peil. Men kraakt elkaar af, scheldt uit, heeft commentaar op iemand uiterlijk, gebrek aan talent enz.

In een enkel geval is er in eerste instantie ook helemaal geen oorzaak te vinden voor het pestgedrag van een kind. In dat geval is het raadzaam om met de ouders om de tafel te zitten. Als dit niets oplevert zou de hulp van een expert ingeschakeld kunnen worden. Er zijn ook kinderen die zelf hartstikke onzeker zijn en bijvoorbeeld uit pure jaloezie anderen gaan pesten.

 

Wie is het doelwit van pesters?

Helaas kan iedereen slachtoffer worden van pesten. Kinderen kunnen hierbij genadeloos zijn, omdat zij nog geen filter hebben. Vaak zeggen kinderen recht voor hun raap wat in ze opkomt. Of dit nu goed of slecht is. Toch zijn er een aantal groepen die sneller slachtoffer kunnen worden van pestgedrag. Vaak zijn dit kinderen die niet populair zijn, kinderen die zich niet onder druk laten zetten, meisjes worden iets meer gepest dan jongens, evenals kinderen die anders zijn. Ook kan de komaf van een kind een rol spelen als het om pesten gaat. Daarbij is de lijn tussen pesten en discriminatie vaak heel klein en wordt het kind slachtoffer van beide.

 

Signalen dat je kind gepest wordt

Hieronder vind je een aantal signalen die erop kunnen wijzen dat je kind gepest wordt. Helaas zegt dit ook niet alles. Mijn dochter werd gepest en ik herkende de signalen gewoon niet. Of beter gezegd: zij hield zich zo sterk dat het gewoon niet opviel. Ook ik hield me als gepest kind sterk: mijn leerkracht kwam er pas aan het einde van het jaar achter, doordat hij toevallig pal achter een pester stond en met eigen oren hoorde wat er gebeurde. Maar een jaar lang ben ik zwaar gepest zonder dat hij het doorhad. Hoe goed je ook op je kind let, het kan best gebeuren dat je de signalen mist of dat deze signalen er gewoon niet zijn. Toch is het fijn om een handvat te hebben, zodat je alert kunt zijn.

Soms is het duidelijk dat je kind gepest wordt. Dat kan bijvoorbeeld als je kind met zichtbare blauwe plekken of onverklaarbare schrammen thuiskomt. In dat geval kun je direct aan de bel trekken en met je kind aan de slag gaan. In alle andere gevallen kunnen de signalen veel subtieler zijn. Om de signalen te herkennen is het belangrijk dat je met je kind blijft praten. Je kind kan het slachtoffer van pestgedrag zijn als hij of zij:

 • Niet meer naar school wil gaan
 • Sneetjes of schrammen heeft dit niet te verklaren zijn
 • Je kind ongelukkig is of angstig
 • Je kind voortdurend last heeft van hoofdpijn of buikpijn

Tips tegen pesten voor ouders 1

 

Zo herken je of jouw kind een pester is

Hoe goed je je kind ook opvoedt, soms kan een kind om wat voor redden dan ook pestgedrag ontwikkelen. Twijfel je of je kind anderen pest? Let dan eens op deze signalen. Deze kunnen erop duiden dat je kind zelf een pester is:

 • Je kind kan met moeite zijn boosheid onder controle krijgen (kind zoekt dan een uitlaatklep en vaak uit zich dat in pesterijen)
 • Je kind is agressief of moeilijk te handelen
 • Komt op school in de problemen (dit wordt dan verhaalt op een ander kind)
 • Heeft vrienden die bekend staan als pesters

Merk je dat je kind anderen pest, ga dan in gesprek met hem of haar. Ontkennen of boos worden hebben geen nut, daarmee is je kind niet geholpen en jij ook niet.

 

Tips tegen pesten voor ouders

De beste tip om je kinderen tegen pesters te beschermen is: praten, blijf praten met je kind. Bouw een goede band op met je kind, zodat het je in vertrouwen neemt als het toch gepest wordt. Komt je kind naar je toe en verteld het je dat het gepest wordt luister dan goed, blijf vooral zelf kalm en biedt je kind comfort en support aan.

Vaak hebben kinderen het al moeilijk genoeg om naar een volwassene te stappen en te vertellen dat het gepest wordt. Zij zijn dan bang dat het hun eigen schuld is of zij maken zich zorgen dat ouders teleurgesteld, boos of geïrriteerd zullen zijn. Ook de angst dat de pester erachter komt dat het kind met iemand gepraat heeft kan voor terughoudendheid zorgen. Daarom moet je als ouder alert blijven op het gedrag van je kind.

Leestip: Digitaal opvoeden tips

Komt je kind naar je toe met problemen en geeft het aan dat het gepest wordt, vertel je zoon of dochter dan ook dat het het enige juiste was om te doen (komen praten). Vertel je kind dat hij of zij niet de enige is die dit meemaakt, helaas worden veel mensen, ook volwassenen, gepest. Benadruk dat de pester slecht gedrag vertoond, niet jouw kind. Geef je kind het vertrouwen dat je samen naar een oplossing zult zoeken.

Als het pesten op school gebeurd, dan moet de school ingelicht worden. Helaas zul je daar niet altijd een luisterend oor vinden, dan moet je een derde inschakelen. Belangrijk is dat de school wel op de hoogte is van bepaalde gedragingen van hun leerlingen. Zeker als het om oudere kinderen gaat en de pesterijen ook van fysieke aard zijn.

In sommige gevallen is het ook goed om contact te zoeken met de ouders van de pester. Zeker als je kind fysiek gepest wordt. Afhankelijk van de leeftijd kunnen ook andere instanties ingeschakeld worden om erger te voorkomen. Op die manier kan naar een oplossing gezocht worden, al dan niet in samenwerking met de ouders van de pester. Hou er wel rekening mee dat de meeste ouders er niet voor openstaan om te horen dat hun kind een pester is en dat dit best wel heftige reacties uit kan lokken.

Blijf praten met je kind, zeker als de school ingelicht is en de ouders van de pester. Blijf je kind in de gaten houden om te voorkomen dat de pesterijen de spuigaten uitlopen. En bovenal: laat je kind zien dat het waardevol en geliefd is.

Het hoeft niet door iedereen geliefd te worden, wel is het belangrijk om anderen te respecteren en fatsoenlijk te behandelen. Benadruk ook dat het niet de schuld van je kind is, maar dat dit gedrag puur te wijten is aan de pester. Je kind heeft immers niets fout gedaan.

Wat kun je kind doen als het gepest wordt?

Als je kind gepest wordt is het goed om hem of haar onderstaande tips mee te geven:

 • Praat met een volwassene over het pesten (hoe meer volwassenen erover weten hoe beter, zij kunnen je dan namelijk helpen)
 • Blijf uit de buurt van de pester en zorg dat je altijd een vriendje of vriendinnetje om je heen hebt (vaak zoeken pesters kinderen uit die op zichzelf zijn en geen vrienden hebben)
 • Wordt niet boos (pesters kicken erop dat een kind boos wordt of gaat huilen. Hoe moeilijk het ook is, leer je kind zijn boosheid in te houden door bijvoorbeeld weg te lopen of tot 10 te tellen. Moet je kind huilen? Leer hem of haar dan weg te lopen en naar het toilet te gaan waar niemand hem of haar ziet en de tranen te drogen voordat het toilet verlaten wordt)
 • Negeer de pester (of nog beter: zeg tegen de pester dat hij of zij moet stoppen en loop vervolgens met opgeheven hoofd weg. Dat kan heel lastig zijn, zeker in het begin, oefen daarom met je kind. Vaak verliest de pester dan zijn interesse, want pesten is alleen interessant als het slachtoffer ook hierop reageert)
 • Leer je kind dat het over alles wat het meemaakt moet praten en dat je er altijd voor hem of haar bent

 

Kinderen leren dat pesten fout is

Het is van groot belang om kinderen al vanaf heel jong aan te leren dat pesten niet goed is. Dat doe je vooral door zelf het goede voorbeeld te geven. Toon zelf respect voor anderen. Als je kwaad bent, loop dan gewoon weg en reageer je niet af op anderen. Ga met iedereen respectvol om, ook als iemand je misschien niet netjes behandelt. Praat niet slecht over mensen vanwege hun achtergrond, verschil in cultuur of kleur, hun uiterlijk of wat dan ook.

Breng je kinderen in contact met zo veel mogelijk mensen, bij voorkeur mensen van allerlei achtergronden om ze te leren dat je met een ieder respectvol om moet gaan. Je kunt praten als Brugman, maar je kind leert meer van jouw gedrag dan van je woorden. Wil je niet dat je kind een pester wordt? Zorg dan dat je zelf het goede voorbeeld geeft.

 

Mijn ervaring met pesten

Helaas heb ik zelf ook genoeg ervaring met pesten. Als kind ben ik gepest en later werden mijn eigen kinderen ook gepest. Ik zelf werd vooral de laatste jaren op de basisschool gepest en de eerste jaren op de middelbare school. Er zijn verschillende redenen waarom ik gepest werd: mijn ouders konden het zich niet permitteren om bepaalde kleding voor mij te kopen, ik kwam uit het buitenland maar was binnen een paar maanden de beste van de hele school (ook in het vak Nederlands), verder was ik niet populair en deed ik niet aan alles mee (ik had niets met peer pressure).

Daarnaast ben ik best vroeg in de puberteit gekomen en was ik al ongesteld en had ik borsten, terwijl de rest van de meisjes nog niets had. Tegenwoordig wordt hier niet meer moeilijk over gedaan, maar eind jaren ’80 en begin jaren ’90 was dit toch heel anders.

Op de middelbare school waren het mijn kleren, volgens sommigen was ik dik (geen idee waar ze dat vandaan haalden, want ik had maatje 34/36 en woog slechts 47 kilo) en ik deed ook niet mee met dingen als roken en drinken. Kortom: in de ogen van veel medeleerlingen was ik sloom en saai (oh ja, ik deed weinig mee met gym, maar dat kwam door mijn ongeluk, waardoor ik gewoon dingen niet meer kon zonder duizelig te worden).

Voor mijn kinderen lag het nog iets anders, omdat zij in Suriname opgegroeid zijn.  Zij werden gepest om hun uiterlijk (vooral mijn zoon vanwege het feit dat hij een bril droeg als kind), het feit dat zij heel slim zijn (zelfs vragen stelden waar de juf niets mee kon, let wel: dit was in Suriname) en zij vielen door hun uiterlijk op een Surinaamse basisschool op. Daarbij gingen zij niet mee in bepaald gedrag, waardoor zij werden gepest. Helaas moet ik hierbij aangeven dat de pesterijen niet alleen van kinderen kwamen, maar ook van leerkrachten.

Zelf heb ik het best wel moeilijk gehad met alle pesterijen. Ik ben een jaar lang nagenoeg genegeerd (groep 8) en dat was pittig, vooral omdat er slechts iets meer dan 10 leerlingen in de klas zaten. Daarbij werd ik na school opgewacht om in elkaar geslagen te worden en dat was geen pretje. Op mijn cijfers had het geen invloed, maar ik bleef wel vaker weg van school, puur omdat ik het dan even niet meer trok.

Het was extra pijnlijk toen mijn kinderen ook het slachtoffer werden van pesterijen. Nu moet ik eerlijk zeggen dat ik het van mijn dochter niet echt wist. Zij hield zich groot en liet nooit iets blijken. Pas veel later kwam aan het licht wat zij allemaal heeft moeten doorstaan. En dan breekt je moederhart echt. Bij mijn zoon viel het wel op en hebben we de nodige stress gehad. Ik heb hem voor zijn eigen bescherming van 2 scholen weg moeten halen (er werd zelfs gepest met lage cijfers voor vakken waar hij geen invloed op had zoals muziek, gym en handenarbeid/tekenen). Het kwam zelfs zo ver dat ik de hulp van het ministerie in moest schakelen (lees: dit gebeurde allemaal in Suriname).

Het feit dat ik zelf gepest werd en mijn kinderen ook doet pijn. Ik had mijn kinderen zo graag willen beschermen tegen alle pijn en verdriet. En hoe erg ik er ook bovenop zat en er altijd was voor mijn kinderen heeft dit helaas niet kunnen voorkomen. Dat is soms best moeilijk om te verkroppen, want het voelt als falen. Vandaar dat ik dit artikel heb geschreven, want er zijn vast meer moeders en vaders die zich zullen herkennen in deze situatie.

 

Heb jij het wel eens meegemaakt dat je kind gepest werd en wat heb je daaraan gedaan?

The following two tabs change content below.

Anja

Moeder van twee volwassen kinderen, creatief, denk graag out of the box en weet wat het is om kinderen op te voeden. Hier deel ik tips die je als ouder altijd wel kunt gebruiken. Daarnaast inspireer ik met artikelen over de laatste trends, uitjes, gezondheid en nog veel meer.
Vorig artikelMijn kinderen en ik zijn Third Culture Kids
Volgend artikelDuimen afleren tips die echt helpen

29 REACTIES

 1. Zo naar dat je zo gepest bent en je kinderen ook. Ik was er hier bang voor omdat mijn zoon al jong een bril en beugel heeft, maar hij is gelukkig hier nooit om gepest. Pesten komt nu ook in app groepen voor, begrijp ik wel van andere ouders. Goede tips heb je hier, zowel voor ouders van pesters al jij als ouder wanneer gekiend gepest wordt.

  • Dat is waar, maar aangezien een kind een groot deel van de dag op school doorbrengt is het wel belangrijk dat het zich op school wel veilig kan voelen.

 2. Ik vind pesten zo iets naars, dat kinderen (& volwassenen) elkaar dat kunnen aandoen. Ik werd vroeger ook gepest en ging inderdaad niet graag naar school. Vanuit school werd er ook niet veel mee gedaan moet ik zeggen.

 3. Heftig. Helaas heb ik er ook ervaring mee (gepest worden). Uiteindelijk heeft mij dit gelukkig geen toekomstige schade berokkent. Wel ben ik er heel alert op nu met mijn eigen kind. Los van dit alles wil ik haar de normen en waarden bijbrengen zoals ik ze zelf ook ken en wil ik haar leren dat iedereen anders kan en mag zijn en dat dat ok is.

  • Fijn dat je er niets aan over hebt gehouden, natuurlijk heeft het er wel voor gezorgd dat je nu als moeder extra alert bent. Respect voor elkaar is belangrijk.

 4. Ik had als kind natuurlijk een uiterlijk waardoor ik uitgebreid gepest kon worden. Overgewicht, rolstoel, giga beugel.. toch werd ik nooit gepest. Op de middelbare school hoorde ik een op een maandag dat iemand nare dingen over mij had gezegd en dat alle klasgenootjes van de basisschool die óók nu op de middelbare zaten, hem gelijk terecht hebben gewezen.

  Zo kunnen kinderen ook zijn, opkomen voor anderen, voor onrecht!

  • Oh, dat is wel heel fijn zeg. Wij hadden op school ook een jongen die een groot beenlengte verschil had. Toen wij naar gymveld gingen waren daar jongens van een andere school die dachten hem te kunnen pesten. Zijn ze van een koude kermis thuisgekomen toen ze dat probeerden 😉

 5. Ik ben jarenlang gepest en dit heeft veel invloed gehad op mijn leven. Mijn ouders hebben het daarvan jaren lang niet door gehad ik ben nogal goed in het opzetten van een masker voor de buitenwereld. Pas toen ik thuis kwam boordevol blauwe plekken kregen mijn ouders het door.

  Van een van die pesters werd later haar zusje gepest en toen had ze pas door hoeveel inpact dit heeft op iemand zijn leven. Ze heeft toen sorry gezegt

  • Pfff…. dat van een masker opzetten komt me bekend voor, dat heeft mijn dochter helaas ook gedaan. Jammer dat het eerst zo ver moet komen dat de pester door had hoe het is toen haar eigen zusje gepest werd

  • Precies, dat verbergen deed ik ook en mijn dochter ook. Het feit alleen al dat de leerkrachten een heel jaar niets door hebben gehad zegt genoeg en helaas gebeurt het nog veel te vaak

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in