Home Privacybeleid

Privacybeleid

Tipsvoormama is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

e-mail: tipsvoormama@tips-media.nl

 

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Tipsvoormama verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Adresgegevens

– E-mailadres

– IP-adres

 

Google analytics verwerkt de volgende analytische gegevens:

  • Geslacht
  • Geboortedatum
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over je surfgedrag
  • Internetbrowser en type apparaat waarmee de website bezocht wordt

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij deze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via tipsvoormama@tips-media.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Tipsvoormama verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om goederen en diensten bij je af te leveren na deelname aan een winactie

– Verzenden van een mailtje als er een nieuw artikel geplaatst is

– Aan de hand van de verzamelde gegevens door Google Analytics kan ik mijn content aanpassen op mijn bezoekers

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Tipsvoormama bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

  • Je naam, e-mail en eventueel webadres: als reactie op een blog (altijd)
  • Je naam, e-mail en eventueel adres: voor het uitkeren van een prijs n.a.v. een winactie/prijsvraag (reactie blijft online staan, maar je gegevens bewaar ik slechts een jaar)
  • Je mailadres om op de hoogte te blijven van nieuw geplaatste artikelen: hiervoor kun je je op elk gewenst moment afmelden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Tipsvoormama verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou (bijvoorbeeld voor het uitkeren van een prijs van een winactie) of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde  niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Tipsvoormama zal je gegevens echter niet verkopen aan derden.

Tipsvoormama verzamelt zelf weinig persoonlijke informatie, maar doordat Google Analytics geïnstalleerd is heeft een ander bedrijf wel de mogelijkheid om gegevens van je te verzamelen. Dit geldt ook voor adverteerders zoals bijvoorbeeld Bol.com en Daisycon. Om je privacy optimaal te beschermen heb ik met al deze bedrijven aparte overeenkomsten afgesloten en wordt je ip-adres geanomiseerd.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Tipsvoormama gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Tipsvoormama gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

 

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

 

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Zie voor een toelichting: veiliginternetten

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics

Naam: tipsvoormama

Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Cookie: Google Adsense

Naam: tipsvoorjou

Functie: cookie voor het afstemmen van advertenties op jouw surfgedrag

Bewaartermijn: 2 jaar

 

Verder maakt tipsvoormama gebruik van affiliate links. Dit zijn links naar een bepaald product of een bepaalde website. Als je op de link klikt krijgt tipsvoormama een kleine commissie als je overgaat op de aanschaf van een product van deze website. Door een cookie onthoud Bol.com je gegegevens een aantal dagen. Bezoek je dus 3 dagen na jouw bezoek aan tipsvoormama nog een keer Bol.com en plaats je een bestelling dan zou het kunnen gebeuren dat ik hier een kleine commissie over ontvang. Het gaat hier om een heel klein bedrag (vaak enkele tientallen centen) die echter bijdragen aan het in stand houden van de website (kosten van hosting, aanschaf van bepaalde plugins enz). Je kunt dit heel makkelijk uitzetten door bijvoorbeeld je geschiedenis te wissen.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Tipsvoormama en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar tipsvoormama@tips-media.nl

 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Tipsvoormama neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via tipsvoormama@tips-media.nl