gefeliciTAART.nl - Black Friday

Vraag jij je ook af of het toegestaan is om een dagje uit of zelfs op vakantie te gaan buiten de reguliere schoolvakanties? Lees snel verder ontdek de regels en richtlijnen over wat wel en niet is toegestaan wat vakantie betreft buiten schooltijden.

 

De wettelijke context

In de meeste landen zijn er wetten en voorschriften die bepalen wanneer kinderen verplicht naar school moeten. Deze voorschriften verschillen echter per land en soms zelfs per regio. In Nederland geldt de Leerplichtwet, die bepaalt dat kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig zijn en naar school moeten. Ouders zijn verantwoordelijk voor het zorgen dat hun kinderen naar school gaan en voldoen aan de wettelijke verplichtingen.

 

Dagje uit en vakantie buiten schooltijd: wat zijn de regels

In Nederland gelden specifieke regels met betrekking tot de leerplicht en verlof buiten de reguliere schoolvakanties. De Leerplichtwet stelt dat kinderen vanaf vijf jaar leerplichtig zijn en naar school moeten. Deze wet wordt gehandhaafd door de leerplichtambtenaar, die toezicht houdt op de naleving van deze leerplichtwetgeving.

Volgens de Leerplichtwet kunnen ouders onder bepaalde omstandigheden verlof aanvragen voor hun kinderen buiten de vastgestelde schoolvakanties. Deze omstandigheden omvatten onder andere:

 

1. Gewichtige omstandigheden

Hieronder vallen bijvoorbeeld ernstige ziekte of overlijden van een familielid, huwelijk van naaste familieleden of een andere gebeurtenis van zodanige aard dat verlof noodzakelijk is.

2. Beroep ouders

Als ouders door de aard van hun werkzaamheden niet tijdens de reguliere schoolvakanties op vakantie kunnen gaan, kunnen zij in sommige gevallen verlof aanvragen. Dit geldt bijvoorbeeld voor ouders die seizoensgebonden werk hebben. Ook als ZZP’er kun je aanspraak hierop maken.

 

Wanneer mag je buiten schooltijd op vakantie?

Zoals je ziet mag je alleen in uitzonderlijke gevallen buiten schooltijd de kinderen van school houden. Hieraan zitten naast eerder genoemde regels ook andere regels:

  • Extra vrij mag niet in de eerste twee weken na de zomervakantie
  • Je moet kunnen aantonen dat er echt een noodzaak is (bijvoorbeeld vanuit je werk)
  • Je moet kunnen aantonen dat het niet mogelijk is om samen met je gezin tijdens de schoolvakantie samen meer dan 2 weken op vakantie te gaan
  • Vrij vragen kan slechts 1x per schooljaar.

 

 

Hoe vraag je toestemming om buiten schooltijd op vakantie te gaan?

Als je buiten de schoolvakanties om weg wil gaan, vanwege je beroep dan moet je hiervoor toestemming vragen met als reden: beroep op vrijstelling. In alle gevallen moet je bovendien contact opnemen met de directeur van de school. Deze beoordeelt of je kind vrij mag en kan krijgen.

Je moet deze aanvraag 8 weken van tevoren indienen bij de school. De directeur mag 1x per schooljaar voor maximaal 10 dagen toestemming geven als er een gegronde reden is om buiten de schoolvakanties weg te gaan.

Wordt je aanvraag afgewezen, dan dien je schriftelijk bezwaar in te dienen bij de directeur. Ook kun je de leerplichtambtenaar inschakelen als je het niet eens bent met de beslissing. Zorg er dan wel voor dat je genoeg bewijzen hebt voor de reden van je aanvraag.

 

Wat gebeurt er als je je kind zonder toestemming meeneemt op vakantie of dagje uit?

Het is belangrijk te weten dat vakantie of een dagje uit buiten de reguliere schoolvakanties slechts in uitzonderlijke gevallen wordt toegestaan. De leerplichtambtenaar beoordeelt elke aanvraag individueel en kan besluiten om al dan niet toestemming te verlenen.

Wanneer jij als ouder besluit om je kinderen zonder geldige reden mee te nemen op vakantie buiten de vastgestelde schoolvakanties, dan kun je een boete krijgen. Daarnaast kan de leerplichtambtenaar een proces verbaal opmaken. De hoogte van de boete wordt bepaald door de gemeente en kan variëren, maar ligt gemiddeld rond de 100 euro per dag per kind. Het maximum bedrag bedraagt 600 euro per week per gezin en 900 euro per gezin voor twee weken.

Het niet naleven van de leerplichtwet kan leiden tot verdere juridische stappen, zeker als je dit vaker doet (valt onder luxeverzuim).

 

Kind ziek melden om op vakantie te gaan

Om onder al deze regels uit te komen melden veel ouders kun kind ziek. Op die manier kunnen ze later terugkomen of eerder vertrekken. Dit is echter niet alleen strafbaar, maar is bovendien geen goed voorbeeld voor je kind. Regels zijn er niet voor niets en horen nageleefd te worden. Of je dat nu wel of niet leuk vindt.

Houd er ook rekening mee dat jonge kinderen vaak hun mond voorbij praten en jij met je leugen al snel door de mand kunt vallen. Dat geldt ook als je zelf foto’s en dergelijke op social media post.

 

Er zijn genoeg schoolvakanties in het jaar zodat je op vakantie kunt gaan met je gezin. Heb je een dringende reden om je kind een dagje van school thuis te houden, eerder of later op vakantie te gaan? Overleg dit dan altijd (schriftelijk) met de directeur van school (zij krijgen geregeld controle en moeten afwezigheid van een kind kunnen verantwoorden). Leugens over afwezigheid brengen je niet ver: vroeg of laat val je door de mand en dan zijn de consequenties vaak nog veel erger.

 

The following two tabs change content below.

Anja

Moeder van twee volwassen kinderen, creatief, denk graag out of the box en weet wat het is om kinderen op te voeden. Hier deel ik tips die je als ouder altijd wel kunt gebruiken. Daarnaast inspireer ik met artikelen over de laatste trends, uitjes, gezondheid en nog veel meer.
Vorig artikelVluchttas voor bevalling wat neem je mee de ultieme checklist
Volgend artikelTips om bevalling op natuurlijke manier op te wekken

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in